Imię:

*

Nazwisko:

*

Pesel:

*

Numer PKK:


Miejscowość:

*

Kod pocztowy:

*

Ulica:

*

Nr domu/mieszkania:

*


Telefon stacjonarny:
Telefon komórkowy:

*

e-mail:

*


Rodzaj:

*

Seria i nr:

*

Wydany dnia:

*

/ / (dzień/miesiąc/rok)
Wydany przez:

*

Student/Uczeń:

Wybrany rodzaj kursu:

*

Termin kursu:

Skąd o nas wiesz?
Uwagi:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 roku z późniejszymi zmianami).
Akceptuje Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców "AUTO-STOP"
Statystyka zdawalności z III kwartału 2018 r.
2018-11-15

Prezentujemy statystykę zdawalności naszej szkoły z III kwartału 2018 r.

Auto-Stop nauka jazdy wrocław, szkoła jazdy wrocław, prawo jazdy wrocław

Prezentujemy statystykę zdawalności naszej szkoły z III kwartału 2018 r.

Kat. B: teoria - 76,12%, praktyka - 73,13%

Kat. A: teoria - 83,33%, praktyka - 77,14%

Kat. A2: teoria - 100%, praktyka - 90%

NASI PARTNERZY: