nauka-jazdy-wroclaw
Prawo Jazdy na Motocykl

KATEGORIA "A"

Prawo jazdy na samochód

KATEGORIA "B"

Regulamin


REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW „AUTO STOP”

I. WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS

1. Osoba pełnoletnia lub osoba, która w dniu rozpoczęcia kursu jest co najmniej 3 miesiące przed uzyskaniem wymaganego wieku odpowiednio dla kategorii B -18 lat, AM -14 lat, A1 -16 lat, A2- 18 lat, A- 24 lata.
2. Dokument tożsamości – dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem, legitymacja uczniowska lub studencka.
3. Wypełnienie formularza oraz zapoznanie się z regulaminem.
4. Wniesienie opłaty wpisowej.

II. SZKOLENIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

1. Szkolenie teoretyczne i praktyczne obejmujące przepisy ruchu drogowego oraz szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej w liczbie zgodnej z UOK z dn.05.01.2011
2. Osoba Szkolona zobowiązana jest stawiać się na wszystkie szkolenia teoretyczne i praktyczne.
3. Uczestnik kursu może przystąpić do części praktycznej po zakończeniu wszystkich zajęć teoretycznych.
4. Zajęcia praktyczne mogą być prowadzone jeżeli osoba szkolona jest sprawna psychicznie i fizycznie, a w szczególności nie znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środków działających odurzająco.

III. OPŁATY

1. Cennik jest dostępny w biurze lub na stronie internetowej www.auto-stop.com.pl.
2. Kwota za kurs obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne w wymiarze godzin odpowiednio do danej kategorii.
3. Osoba Szkolona może płatność za szkolenie rozłożyć na nieoprocentowane raty, ale przed rozpoczęciem kursu opłata wpisowa wynosi minimum 1000 zł. Po zakończonej teorii przed rozpoczęciem jazd wpłata minimalna wynosi 1000 zł. Po 10 godzinach jazd 1000 zł.Całość opłaty za kurs osoba szkolona musi opłacić najpóźniej do 20. godziny szkolenia praktycznego kat. B i do 15. godziny szkolenia z kat. A, A1, A2.
4. Opłata za szkolenie praktyczne nieodbyte z winy osoby szkolonej wynosi 50 zł za każdą planowaną godzinę tego szkolenia.Osoba Szkolona powinna poinformować instruktora o swojej nieobecności na szkoleniu praktycznym do godz. 18:00 dnia poprzedzającego.
5. Opłaty mogą być regulowane gotówką w biurze OSK „AUTO STOP” lub przelewem na konto bankowe: (mBank) 28 1140 2004 0000 3702 7473 1064 (w tytule proszę podać imię i nazwisko).
6. Ilość wyjeżdżonych jazd musi mieć pokrycie finansowe, nieuregulowanie należności w ciągu 30 dni od ostatniej jazdy zaskutkuje wezwaniem do zapłaty płatnym w ciągu 7 dni.
7. W przypadku przerwy w kursie trwającej więcej niż 1 rok, kursanta będą obowiązywać, jeżeli zostaną wprowadzone, nowe ceny kursów oraz jazd doszkalających.
8. Trzykrotne podejście do egzaminu wewnętrznego teoretycznego jest bezpłatne, każde kolejne jest odpłatne w wysokości 20 zł.
9. Pierwsze podejście do egzaminu wewnętrznego praktycznego jest w ramach kursu, na ostatniej godzinie jazdy, każde kolejne podejście jest płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.
10. Jeżeli Osoba Szkolona realizuje jazdy doszkalające w zakresie kategorii B winna jest wnieść opłatę do godz. 18:00 dnia poprzedzającego. W przypadku braku opłaty jazdy będą odwoływane.


IV. ZAKOŃCZENIE KURSU i EGZAMIN WEWNĘTRZNY

1. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu (dokument uprawniający do ustalenia terminu egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego) jest zrealizowanie całego programu kursu oraz uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego.
2. Osoba szkolona nie może uzyskać zaświadczenia o ukończeniu kursu w przypadku negatywnego egzaminu wewnętrznego teoretycznego lub praktycznego oraz nieuregulowania całości zobowiązania wobec Ośrodka.
3. Sposób przeprowadzania egzaminu wewnętrznego z części teoretycznej i praktycznej jest zgodny ze sposobem przeprowadzania egzaminów państwowych.
4. Pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego teoretycznego zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od dnia jego uzyskania.
5. Egzamin wewnętrzny praktyczny zachowuje ważność przez okres 3 miesięcy.

V. REZYGNACJA Z KURSU

1. Osoba szkolona ma prawo do zmiany Ośrodka w trakcie szkolenia. W takim przypadku Osoba Szkolona zobowiązana jest do pokrycia niezbędnych kosztów dotychczasowego szkolenia.Podstawą zwrotu za niewykorzystaną cześć kursu jest paragon.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTO STOP Julita Niziołek z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Wyszyńskiego 41, 50-330 Wrocław.
2. Ośrodek przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu podjęcia na żądanie Osoby Szkolonej działań zmierzających do zawarcia umowy szkoleniowej z zakresu kursu prawa jazdy i realizacji tej umowy oraz w celu właściwego przeprowadzenia procesu szkolenia kierowców.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania, tj. w zakresie realizacji zawartej przez Osobę Szkoloną z Ośrodkiem umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
4. Ośrodek przetwarza dane osobowe Osoby Szkolonej wyłącznie w zakresie: prowadzenia dokumentacji Ośrodka Szkolenia Kierowców (wpis do Książki Ewidencji Osób Szkolonych, karta przeprowadzonych zajęć); pobranie/aktualizacja/zwrot Profilu Kandydat na Kierowcę; udzielenie dostępu do systemu TestyOnline – Egzamin Wewnętrzny; komunikacja telefoniczna, SMS, e-mail.
5. W związku z przetwarzaniem przez Ośrodek danych osobowych, Osobie Szkolonej przysługuje prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych.
6. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych Osoby Szkolonej następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Ośrodkiem, podanie przez Osobę Szkoloną danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy szkoleniowej z Ośrodkiem.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.auto-stop.com.pl


Informacje ogólne.
1. Operatorem Serwisu www.auto-stop.com.pl jest Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTO STOP Julita Niziołek z siedzibą we Wrocławiu 50-330, ul. Wyszyńskiego 41. 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
• a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
• b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
• c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego nazwa.pl S.A. działającego pod nazwą nazwa.pl

Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza, np w celu kontaktu handlowego.

Informacja o plikach cookies.
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
• a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• b. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
• a. czas nadejścia zapytania,
• b. czas wysłania odpowiedzi,
• c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
• d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
• e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
• f. informacje o przeglądarce użytkownika,
• g. Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
• a. Internet Explorer
• b. Chrome
• c. Safari
• d. Firefox
• e. Opera
• f. Android
• g. Safari (iOS)
• h. Windows Phone
• i. Blackberry

Dlaczego prawo jazdy z

AUTO
STOP

Wiele
lat
doświadczenia
Zawsze
czołowe miejsca
w rankingu
Tylko
doświadczeni
Instruktorzy